Xem Phim Tình Ngây Dại


Xem Phim Tình Ngây Dại , Xem phim online, nhanh nhất, VietSub , Xem và Download Phim Tình Ngây Dại miển phí.Cùng thưởng thức Phim hay : Phim Tình Ngây Dại

Phim Tinh Ngay Dai
Phim Tình Ngây Dại - ToDayTV Full Trọn Bộ (Vietsub)
Đạo Diễn: Đang cập nhật
Diễn Viên: Đang cập nhật
Thể Loại: Tâm lý, Tình Cảm, Phim Hàn Quốc
Năn: 2013
Quốc Gia: Hàn Quốc
Thời Lượng: N/a

[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0pSJRp3XU7Ed_E-byo92vHyJWDWBAA2ItV_7UbUkVhQ|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/obaZ5CUrTX0IgtClVc17zdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a3Naypf1xPtnz-qG9xA2GtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|4A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/viM7fR0MLHiQ4aCNOUjE1ahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|4B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WY1N88ls8aAWO9YPIlZZTahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|4C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nvOh7Naw8fJdVHqpF6KinqhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|5A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EXvxCIgsvdD6IjgaGq-67ahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|5B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/aOMNpEBi8uR85dqdsKCPSqhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|5C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/D5sE56aEmIZUwck0kSdTbqhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|6A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0bc9sBLHsCN6VvYQJ6lXrqhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|6B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LA_8znQA4zlAfQx28u214KhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|6C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bVb-X1nfKsJfya3DmH2PdKhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|7A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eFdp3Br7vCgrTf4Ny3Z6OKhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|7B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EXw5bhvdvFZ1XMURkYNLVqhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|7C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CHXLUq72j7MduKjdmF8zV6hxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|8A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4naQCbJkODNTWBCf2nmEiahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|8B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/97rfj5R2PIkiHen34SK9L6hxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|8C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K9-MdPk3kV8H-rIr3YobcahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|9A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3wluI1qDcutWtmPB7PLFPahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|9B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BiMXqbOAW43NUQ4UK7Uv3KhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|9C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ltHgz8PnbKCZKV7w18UQ56hxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LZwmKx61pP41fvyoVt2246hxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|11A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-1gr7G5jgYc7-EVTKcc07ahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|11B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ogtJ1WwRrL5d1knYnXGymKhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|11C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Srhwdficyp1BssHIfYWoGahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|12A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XNTvt81baJWdNG_6jEvrbKhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|12B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pZO3Vd4zkWbP7tLM4KGo3qhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|12C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wFYBpx3HmS4IO4MYOdPfUKhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|13A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/29ney58hqDUvJ56prRPreahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|13B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DzEPEYwtsmONY3BcWCPWDqhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|13C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AJKEvd1iOtjnOEwZzO2qKKhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|14A;https://picasaweb.google.com/phimhdd.todaytv2/TND141_New?authuser=0|14b;https://picasaweb.google.com/phimhdd.todaytv2/TND142_New?authuser=0|14C;https://picasaweb.google.com/phimhdd.todaytv2/TND143_New?authuser=0|15A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3J-gpIEXsGYtHEeNVb78K6hxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|15B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zvDzJ6GgQkv4OaYvnpSDFahxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|15C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/M25zfbBeQIj1h7WeVmdk0qhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|16A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W962RqwgnRawipg6uw2OAKhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|16B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HZzEYqDeCnLz636U0hHRg6hxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|16C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Tp2pr9kcL-Y8zcpbe8Au9KhxA7wHRfpKlSgC5LiiqMQ|17A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ynH9WPRbKF2P1fMMUQR3saRF4IfKUpTEWo0Us79UYhY|17B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0wcXlUnAkeYjtGVRpokAYaRF4IfKUpTEWo0Us79UYhY|17C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_XHtOT0Fm7zi-IqsphYorqRF4IfKUpTEWo0Us79UYhY|18A;https://picasaweb.google.com/lh/photo/V16oru4Te0HDC7g8UlA274h_m62e3Q7G5gC6QLiOVZU|18B;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-wVXOXuPEHyUuJ90bYUp14h_m62e3Q7G5gC6QLiOVZU|18C;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t3UdgY6qyiW0EpHyZIA4HIh_m62e3Q7G5gC6QLiOVZU|Lồng tiếng 20;https://www.youtube.com/watch?v=L5mygv9isQo|21;https://www.youtube.com/watch?v=nOaMgGCq590|22;https://www.youtube.com/watch?v=gL2VFSR_JVc|23;https://www.youtube.com/watch?v=X0oKjLrJNTw|Korean 18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/34wH6V2op4mrBtE2rQD3VH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VYUC_8Fxnlec-94Q4HGnUX1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4B58LJNyZ2Em40ugLjZqTX1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iyO7cavSKiKKHcp2uemFk31OzkdfR230hgaYAFi4mJo|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oUFVCh4ZwLRqyq9Fve7-yH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AsESS4JZwljHA9faX0RmSn1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XMPJbIutd54RbRpHqBM2sn1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kcgELoF2bwmcbYyB7iWW7H1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/s2kFU4kxcu6cmODCedTqSH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S9D0xIIhQMuMv_WSGE9GH31OzkdfR230hgaYAFi4mJo|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/22VsEHGkGfBiN5O4UMzexn1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9IsRR5mYPmmAsT4NAMojDn1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v7QlJUbeW09afoWcB07Z9X1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BWhYupfo64LyRwgSoo9TvX1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/u4PhC1L1cWDtVUMEdc8w7X1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cax396JzVnDoF4vfUw8Own1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F92jW0ysxecNRVpUBVClzH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_u0Eji8mcJ47QKLgh1ecnH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qX-zlheBVKO99p5THEh6IH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DCxBL53mHSBCB0F7tq7PVn1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/L7IAZOgblb_HNzlr_XMUGH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y1fdewx-I8F_JL-vwK2hDH1OzkdfR230hgaYAFi4mJo|Tình Ngây Dại, Phim Tình Ngây Dại, Xem Phim Tình Ngây Dại[/id]Nội Dung Phim Tình Ngay Dai lại sau lưng những tháng ngày buồn tủi trong cô nhi viện, Yoon Mi So may mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng và giàu có nhận nuôi khi vừa lên 7. Đến tuổi son rỗi, sự trong sáng thánh thiện của Mi So đã khiến Min Jae, người thừa kế duy nhất của tập đoàn CK danh tiếng yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Vượt qua mọi rào cản, cô bé lọ lem và chàng hoàng tử Xem Phim Tình Ngây Dại đã kết hôn trong niềm vui tột cùng.
Tình yêu dành cho một nửa yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh khiến Mi So chiến thắng sự cay nghiệt của mẹ chồng, giúp cô nắm trong tay chiếc khóa vàng của hạnh phúc. Tổ ấm bé nhỏ của đôi vợ chồng trẻ càng hoàn hảo hơn khi cô bé Hae Ram xinh xắn ra đời. Hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn sau những mất mát từ thủa ấu thơ của Mi So tội nghiệp:
Tình Ngây Dại
giờ đây cô có một người chồng rất mực yêu vợ, một thiên thần nhỏ đáng yêu, một gia đình yên ấm toàn vẹn. Nhưng rồi, bi kịch lại bất ngờ ập đến, khi niềm vui đang đong đầy trong mắt Mi So. Hae Ram đã vĩnh viễn rời xa ba mẹ trong một tai nạn giao thông oan nghiệt. Vốn rất yêu vợ nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Min Jae không còn đủ sáng suốt để nhìn nhận sự việc.
Phim Tình Ngây Dại
Xem Phim Tình Ngây Dại
Cho rằng Mi So chính là nguồn cơn của sự xui rủi, Min Jae đã ngoại tình với Na Young, một cô gái cùng lớn lên ở viện mồ côi với Mi So. Na Young luôn đố kỵ và xem Mi So là cái gai cần phải nhổ bỏ vì Mi So luôn nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của mọi người, trong khi Na Young luôn cô đơn và phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Nghĩ Mi So là nguyên nhân của những nỗi đau và bất hạnh trong đời mình nên Na Young đã lên kế hoạnh trả thù… Và rồi, cô ả đã tìm cách khiến Min Jae phải ly hôn với Mi So… Xem Phim Tinh Ngây Dại Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,... tập cuối
Phim Tình Ngây Dại thuyết minh, Phim Tình Ngây Dại Full online. Phim Tình Ngây Dại VTV1, VTV3, Todaytv. Phim Tình Ngây Dại tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,...

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( b-( :-L x( =)) :P :mj

Copyright © 2012 Xemphimtap.net, All Rights Reserved.
Tất cả những video trên site của chúng tôi đều được lấy từ những trang chia sẽ video phổ biến như youtube, megavideo, videobb, vv... Chúng tôi không lưu trữ hay upload bất kỳ video nào, vì vậy chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bản quyền. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về thông tin bản quyền vui lòng liên hệ với nhà cung cấp video hoặc dịch vụ lưu trữ video.