Xem Phim Hoàng Hậu Ki


Xem Phim Hoàng Hậu Ki , Xem phim online, nhanh nhất, VietSub , Xem và Download Phim Hoàng Hậu Ki miển phí.Cùng thưởng thức Phim hay : Phim Hoàng Hậu Ki

Thể loại: Phim, Tâm lý - Lãng mạn, Lịch sử - Cổ trang, Phim Hàn - NhậtQuốc gia: South Korea

Empress Ki kể câu chuyện về tình yêu và sự đấu tranh để sinh tồn của một cung nữ dâng trà tầm thường sống giữa chốn cung đình nhiều thị phi để cuối cùng trở thành Hoàng hậu Ki của triều Nguyên. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đề cao tình yêu trong lý tưởng chính trị của mình và trở thành niềm tự hào của những người phụ nữ trong chốn hậu cung xưa.
Xem toàn bộ
[id]Trailer_Phim;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Teaser-2/IWZA0C6A.html|Hậu Trường;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Hau-Truong-1/IWZAIC7D.html|1;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-1/IWZA0FCF.html|1;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K11?authkey=Gv1sRgCLTvg7_T0O_KAg#5940152102729676338;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K12?authkey=Gv1sRgCKrP4_yEn7anUw#5940153230078209218;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K13?authkey=Gv1sRgCPnWtpOgo7OFjgE#5940154485407851714;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K14?authkey=Gv1sRgCN3Hwpix6cXPDg#5940155428659662466|2;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-2/IWZAI0IC.html|2;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K21?authkey=Gv1sRgCMHGiPG365K1pAE#5940525405398315010;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K22?authkey=Gv1sRgCN2EseuG9djN2wE#5940526293999763522;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K23?authkey=Gv1sRgCJ6cn6KuloXLDQ#5940527037905520322;https://picasaweb.google.com/101899028017250233758/K24?authkey=Gv1sRgCM3GjLHIlc_idw#5940528038983574258|3;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-3/IWZAII7D.html|4;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-4/IWZAIICI.html|3a;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki31?authkey=Gv1sRgCMWwouSI0dfXiwE#5942727735763297954|3b;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki32?authkey=Gv1sRgCKLE2uHq3cDcVg#5942727743404057506|3c;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki33?authkey=Gv1sRgCNOug5P3hZnd9wE#5942727758092898834|3d;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki34?authkey=Gv1sRgCNDxuaO8g5255QE#5942727767221049074|4a;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki41?authkey=Gv1sRgCMzh7siG0MeakQE#5943089799587500370|4b;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki42?authkey=Gv1sRgCLuDoPPdsLu87QE#5943089808652217746|4c;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki43?authkey=Gv1sRgCOGfwq_n9OzWwQE#5943089816209371554|4d;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki44?authkey=Gv1sRgCIHetMSAp43wHw#5943089824935794434|5;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-5/IWZAIUOO.html|6;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-6/IWZAIU70.html|7;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-7/IWZAIZBD.html|8;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-8/IWZAI60W.html|9;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-9/IWZAI7O6.html|10;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-10/IWZAI7Z7.html|11;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K11full?authkey=Gv1sRgCKSpgKPa_b_lPA#5953119889630770386|11;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-11/IWZAI8D7.html|12;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-12/IWZAI9WZ.html|13;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-13/IWZAIAAB.html|14;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-14/IWZAIAEZ.html|1;http://clip.vn/embed/2iIr|2;http://clip.vn/embed/2iIu|3;http://clip.vn/embed/2il4|4;http://clip.vn/embed/2P_r||5;http://clip.vn/embed/2Pwa|6;http://clip.vn/embed/20hn|7;http://clip.vn/embed/20pk|8;http://clip.vn/embed/20bf|9;http://clip.vn/embed/2Cj_|10;http://clip.vn/embed/2CGU|11;http://clip.vn/embed/2m2Q|12;http://clip.vn/embed/2mFZ|13;http://clip.vn/embed/29Zp|14;http://clip.vn/embed/29ef|12a;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki121?authkey=Gv1sRgCNuHnMGe9pWFnQE#5953484681528814738|12b;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki122?authkey=Gv1sRgCKOn0O_vxMb3yQE#5953485034834724770|12c;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki123?authkey=Gv1sRgCO7fh-rJ1Kyh9AE#5953485398655420706|12d;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki124?authkey=Gv1sRgCKGOzeydu_-zuwE#5953485718955288450|13a;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki131?authkey=Gv1sRgCI3D3JDktprlew#5955713906550097346|13b;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki132?authkey=Gv1sRgCID9mbGymKeheg#5955714255459222770|13c;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki133?authkey=Gv1sRgCMzDybWLioOBpQE#5955714620194222562|13d;https://picasaweb.google.com/111925737037827529177/Ki134?authkey=Gv1sRgCOurvq3NnbH-kwE#5955714707972721810|14a;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki141?authkey=Gv1sRgCPjug8Xtpsfb0QE#5956103330202188994|14b;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki142?authkey=Gv1sRgCIW1z-jxu-fgLg#5956103897873615106|14c;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki143?authkey=Gv1sRgCMLzrKfaqIit7gE#5956104446830233714|14d;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki144?authkey=Gv1sRgCPrwmo31rNfSSQ#5956104880719706018|15;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-15/IWZAICEW.html|16;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-16/IWZAIDZO.html|15a;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki151?authkey=Gv1sRgCLms8J7Bs7HQnQE#5958344537760104018|15b;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K152?authkey=Gv1sRgCO67ivKL2-un5wE#5958345785107232850|15c;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K153?authkey=Gv1sRgCKmx6caM_ty2Tw#5958347336115425010|15d;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K154?authkey=Gv1sRgCLqMouG5p-3ZBg#5958349331589160274|16a;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K161?authkey=Gv1sRgCL_kyPe8zOayGA#5958692158730994866|16b;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K162?authkey=Gv1sRgCOjD69Osk6uIjQE#5958692797274460818|16c;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K163?authkey=Gv1sRgCIvwjNr4utWtpwE#5958694071650695410|16d;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K164?authkey=Gv1sRgCOae1tDUwsrC8gE#5958694766892309074|16e;https://picasaweb.google.com/112530205953469855016/K165?authkey=Gv1sRgCIiL5bm735uR_wE#5958695109119423106|17;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-17/IWZAIEE8.html|17a;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki171?authkey=Gv1sRgCLPg89qhpLPPqwE#5960936958792965170|17b;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K172?authkey=Gv1sRgCOKyz8u_0_XC5QE#5960940744647219250|17c;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K173?authkey=Gv1sRgCOLH_r_ozvLruwE|17d;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/K174?authkey=Gv1sRgCOzup9yD9pbe6AE#5960948417225755522|18;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-18/IWZAIFWI.html|18a;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki181?authkey=Gv1sRgCNTdjI2Vs6Hfdg#5961489318341235362|18b;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki182?authkey=Gv1sRgCKD27u-J9dOTCQ#5961489329703703682|18c;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki183?authkey=Gv1sRgCMv64YuclajUPg#5961489336176517938|18d;https://picasaweb.google.com/105294346197028028233/Ki184?authkey=Gv1sRgCNbewIunoYH3gQE#5961489344740390018|15;http://clip.vn/embed/29kc|16;http://clip.vn/embed/2LFI|17;http://clip.vn/embed/2LS6|18;http://clip.vn/embed/2aWv|19;http://clip.vn/embed/2T2h|19;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-19/IWZAWWO6.html|19;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki19?authkey=Gv1sRgCMP8ua7d1f7nWg#5966152789946868546|20;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-20/IWZAWW7U.html|20;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki20?authkey=Gv1sRgCPXgxKitlqrE6QE#5966530235855810242|20;http://clip.vn/embed/2Tg9|21;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-21/IWZAWOFD.html|21;https://picasaweb.google.com/113230052408966275503/Ki21?authkey=Gv1sRgCMXV4L2J3oCDUw#5968732387872320594|22;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-22/IWZAWUU7.html|22a;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K221?authkey=Gv1sRgCOTzrYal8LPTPw#5969125945435218818|22b;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K222?authkey=Gv1sRgCPj99c2JpYvTjQE#5969126781214272658|22c;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K223?authkey=Gv1sRgCO_K1pzI0fbAiwE#5969127786235522578|22d;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/K224?authkey=Gv1sRgCO-i2P_mxpfgCA#5969128400904997490|23;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-23/IWZAWZ89.html|23;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Ki23?authkey=Gv1sRgCLvgkqHHv_udIA#5971304670320717490|24;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-24/IWZAWZD9.html|24;https://picasaweb.google.com/110501626363829160583/Ki24?authkey=Gv1sRgCLaSxu6q-96jRw#5971696740317057298|25;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-25/IWZAW7OF.html|26;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-26/IWZAW766.html|25;https://picasaweb.google.com/108599600957301784338/Ki25?authkey=Gv1sRgCOvV2fPmrby3XA#5973983093094228578|26;https://picasaweb.google.com/108599600957301784338/Ki26?authkey=Gv1sRgCO3ZtrWegvW6Nw#5974343673484143794|27;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-27/IWZAW8UO.html|28;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-28/IWZAW8U8.html|29;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-29/IWZAWAOA.html|21;http://clip.vn/embed/2T7h|22;http://clip.vn/embed/2TAJ|23;http://clip.vn/embed/2uXB|24;http://clip.vn/embed/2uJZ|25;http://clip.vn/embed/25D8|26;http://clip.vn/embed/25RY|27;http://clip.vn/embed/25yU|28;http://clip.vn/embed/25yQ|27;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki27?authkey=Gv1sRgCOnJq_6Oz4rp4AE#5976802354199099666|28;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki28?authkey=Gv1sRgCP3t2evz_5rTKA#5976924413080985090|29;https://picasaweb.google.com/116487200739985002174/Ki29?authkey=Gv1sRgCKXL5f-68bHIhQE#5979361900727740338|29;http://clip.vn/embed/25lG|30;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-30/IWZAWBBD.html|30;http://clip.vn/embed/2QaH|30;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/K30?authkey=Gv1sRgCLSows63u6LTvQE#5981821850037232066|31;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-31/IWZAWBFU.html|31;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Ki31?authkey=Gv1sRgCPGj5LrAguGrpQE#5982124683253526994|31;http://clip.vn/embed/2Qs5|32;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-32/IWZAWDBZ.html|32;https://picasaweb.google.com/110612008256914868571/Ki32?authkey=Gv1sRgCJC72vus3rDiUQ|33;https://picasaweb.google.com/118369239361230874429/Ki33?authkey=Gv1sRgCNyjv4j8uczMlQE#5984668889824019186|33;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-33/IWZAWDE9.html|34;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-34/IWZAO0W9.html|34;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Ki34?authkey=Gv1sRgCNrPg__yj9KJxQE#5986925351620161938|32;http://clip.vn/embed/2sWk|35;http://tv.zing.vn/video/Empress-Ki-Hoang-Hau-Ki-Tap-35/IWZAO0AD.html|35;https://picasaweb.google.com/102462849253437564005/Ki35?authkey=Gv1sRgCKaDn5rxosLSQA#5987314979150384546|[/id]
Phim Hoàng Hậu Ki thuyết minh, Phim Hoàng Hậu Ki Full online. Phim Hoàng Hậu Ki VTV1, VTV3, Todaytv. Phim Hoàng Hậu Ki tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,...

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( b-( :-L x( =)) :P :mj

Copyright © 2012 Xemphimtap.net, All Rights Reserved.
Tất cả những video trên site của chúng tôi đều được lấy từ những trang chia sẽ video phổ biến như youtube, megavideo, videobb, vv... Chúng tôi không lưu trữ hay upload bất kỳ video nào, vì vậy chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bản quyền. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về thông tin bản quyền vui lòng liên hệ với nhà cung cấp video hoặc dịch vụ lưu trữ video.