Xem Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub


Xem Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub, Xem phim online, nhanh nhất, VietSub , Xem và Download Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub miển phí.Cùng thưởng thức Phim hay : Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub

Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub 2013 Full
Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub 2013 Full
Thể loại: Phim Truyền Hình, Phim Hàn - Nhật
Quốc gia: South Korea
Thời Lượng: 25 tập
‘You’re the Best Lee Soon Shin‘, có IU và Jo Jung Suk đóng vai chính, đã phát hành trailer đầu tiên! Theo thông báo trước đây, ‘You’re the Best Lee Soon Shin‘ sẽ miêu tả những khó khăn mở ra với một người mẹ và đứa con gái út, Lee Soon Shin (IU) sau cái chết của người cha. Người mẹ và con gái sẽ đấu tranh để tìm thấy hạnh phúc một lần nữa, Lee Soon Shin gặp Shin Jun Ho (Jo Jung Suk), một doanh nhân thành đạt, lạnh lùng và lãng mạn! Trong trailer, một số đoạn đã nói về những khó khăn của Lee Soon Shin cũng như cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với Shin Jun Ho. Vì Lee Soon Shin (hoặc Yi Sun Shin) cũng là tên của một chỉ huy nổi tiếng (nam) trong lịch sử hải quân ,sự bắt đầu của trailer cho thấy nhân vật của IU bị chế giễu vì cái tên kỳ lạ này. Hãy xem đoạn dưới đây!
[id]Trailer;http://www.youtube.com/watch?v=OoC8vXi9Rw4|1;https://docs.google.com/file/d/0BwDo6tNRURtYZ3podEJ6QkFlWFU/preview|1;http://www.dailymotion.com/swf/xy8mif;http://www.dailymotion.com/swf/xy8mj5|2;http://www.dailymotion.com/swf/xybk6g;http://www.dailymotion.com/swf/xybkd1|3;http://www.dailymotion.com/swf/xyjcwr;http://www.dailymotion.com/swf/xyjczx|4;http://www.dailymotion.com/swf/xyjd33;http://www.dailymotion.com/swf/xyjd44;http://www.dailymotion.com/swf/xyjd6l|2;https://docs.google.com/file/d/0B8_S52fpumIoOVBSQnJiQTc1TWs/preview|3;https://docs.google.com/file/d/0B3-kbpVhpmUDejB5S1MwcUliZms/preview|4;https://docs.google.com/file/d/0B7RKrIVn1o_UVGlBZEpta0RYdEE/preview|1;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/03/the-best-lee-soon-shin-tap-1.html?m=1|2;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/03/the-best-lee-soon-shin-tap-2.html?m=1|3;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/03/the-best-lee-soon-shin-tap-3.html?m=1|4;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/03/the-best-lee-soon-shin-tap-4.html?m=1|5;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/03/the-best-lee-soon-shin-tap-5.html?m=1|6;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/03/the-best-lee-soon-shin-tap-6.html?m=1|7;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/04/the-best-lee-soon-shin-tap-7.html?m=1|5;https://docs.google.com/file/d/0B7UMvxj0EonuZkpjU0lnaFo1MWM/preview|6;https://docs.google.com/file/d/0Bx-aakBi5BY8bWtJcDVtS1p0Skk/preview|5;http://www.dailymotion.com/swf/xynsbe_youre-the-best-lee-soon-shin-ep05-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xynsbh_youre-the-best-lee-soon-shin-ep05-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xynsbk_youre-the-best-lee-soon-shin-ep05-003_shortfilms|6;http://www.dailymotion.com/swf/xyr8j4_the-best-lee-soon-shin-ep06-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyr8jg_the-best-lee-soon-shin-ep06-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyr8jo_the-best-lee-soon-shin-ep06-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyr8jx_the-best-lee-soon-shin-ep06-004_shortfilms|1-engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146682;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146683;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146681;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146684;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146685|2-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146876;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146877;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146878;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=146879|3-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147654;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147655;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147656;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147657|4-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147750;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147751;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147752;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=147753|5-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148207;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148208;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148209;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148210|6-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148324;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148325;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148326;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148327|7-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148796;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148797;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148798;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148799|8-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148901;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148902;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148903;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=148904|9-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149666;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149667;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149668;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149669|8;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/04/the-best-lee-soon-shin-tap-8.html?m=1|1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/91PiK_rVTr4WMCJOJhYnAd;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5vS9T18BNJrIHoqLdw4kNd|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8IEo_1wnHcQkwpqyBS-1gN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GZNjJ1l0RgLvpedzmWrE2d|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dHRAYb-fINItU2n5sRbsmegCf1XxGY_Z8eu_NNry4Fk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vJf3KeHyBgnvG2CzOM_pd-gCf1XxGY_Z8eu_NNry4Fk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jDCwT4RYTqMhHDtLupuV3-gCf1XxGY_Z8eu_NNry4Fk;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vLnnimxJoPipyFowx6k7nugCf1XxGY_Z8eu_NNry4Fk|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5d05xBwIcrxFBUQeeOD9WN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uznyTDxwyZSng_I2zIfis9|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xLGCB4H0WV95oIK-MeqlVN;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5LfXNaVYYu7Wp2zkcCOhX9|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nLac1xvsLMa3Jc-As4uXJY3o2-FmIFHq9UlgFlg7wdc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ofTIe_rURiPsBEKXuOL6Uo3o2-FmIFHq9UlgFlg7wdc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tFQFoqAaztTevFu2hOi00o3o2-FmIFHq9UlgFlg7wdc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RAr8wIGtCUfAemRo6mSBV43o2-FmIFHq9UlgFlg7wdc;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bU0jOAFTeEC9iet6jWOkcI3o2-FmIFHq9UlgFlg7wdc|9;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/04/the-best-lee-soon-shin-tap-9.html?m=1|10-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149828;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149829;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149830;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=149831|10;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/04/the-best-lee-soon-shin-tap-10.html?m=1|7;https://docs.google.com/file/d/0B_MdceHNkNPucndTbTBwT2s2UFU/preview|8;https://docs.google.com/file/d/0B_MdceHNkNPuSk9uTFN2UWU3ME0/preview|9;https://docs.google.com/file/d/0B_MdceHNkNPudTdpU2lZOG85U0U/preview|10;https://docs.google.com/file/d/0B_IV9FnDQ0AgNmFEd0FLTXRlQXM/preview|11-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150380;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150385;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150381;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150382|12-Engsub;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150486;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150487;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150488;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=150489|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2AtMwTKTZecprb_SV-N3DdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8NVyx0GVnT-3eqDWY7hae9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KB-GfK-PhJBsG-38su67odMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3dQzox7d3XCeRP2LDyRwQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/S_fTILgOplDHlpx4lsehetMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YrsiUkmiWfQILRJedaDyFdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eaZ6f0VWUGNswgSZHB4gctMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/--ixFPjhPT_5Yxv0FyREAtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i1-OQL2Oz5f6mFyp4XIE0w9XV-UfOQ6MUDSTuhl9rx0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n81Q39wy5hZyw9QLD-0wCgQ0S_siaekPIxwYKGmIwfQ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dht0tHOAHXx5kSwVN8vm7nhvClORP0lwj3_LmZ6NUAs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5Uyy10tHWT1rSKGie1EAXf2KW0bQia1v5kh_b_PzCxs;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c64eVifHFUmTowu-W8aeBuzsVQthAuMamrZy41yK-7Y|7;http://www.dailymotion.com/swf/xywuvn_the-best-lee-soon-shin-ep07-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywuvw_the-best-lee-soon-shin-ep07-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywuw5_the-best-lee-soon-shin-ep07-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywuwa_the-best-lee-soon-shin-ep07-004_shortfilms|8;http://www.dailymotion.com/swf/xywwar_the-best-lee-soon-shin-ep08-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywwb2_the-best-lee-soon-shin-ep08-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywwes_the-best-lee-soon-shin-ep08-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xywwf3_the-best-lee-soon-shin-ep08-004_shortfilms|9;http://www.dailymotion.com/swf/xyvlqt_the-best-lee-soon-shin-ep09-sd-f4k-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyvls8_the-best-lee-soon-shin-ep09-sd-f4k-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyvltr_the-best-lee-soon-shin-ep09-sd-f4k-1-003_shortfilms|10;http://www.dailymotion.com/swf/xyypn3_the-best-lee-soon-shin-ep10-sd-f4k-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyypoc_the-best-lee-soon-shin-ep10-sd-f4k-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xyyppd_the-best-lee-soon-shin-ep10-sd-f4k-1-003_shortfilms|11;http://www.dailymotion.com/swf/xz3djp_vietsub-yourethebest-leesoonshinep11-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz3dml_vietsub-yourethebest-leesoonshinep11-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz3dnu_vietsub-yourethebest-leesoonshinep11-1-003_shortfilms|13-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151203;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151204;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151205;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151206|14-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151207;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151208;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151209;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151210|12;phimsoc.net/www.sub.phimdangchieu.com/2013/04/the-best-lee-soon-shin-tap-12.html?m=1|12;http://www.dailymotion.com/swf/xz7i35_vietsub-you-re-the-best-lee-soon-shin-e12-iu-team-1-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz7i4v_vietsub-you-re-the-best-lee-soon-shin-e12-iu-team-1-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xz7i6h_vietsub-you-re-the-best-lee-soon-shin-e12-iu-team-1-1-003_shortfilms|13;http://www.dailymotion.com/swf/xza3p8_the-best-lee-soon-shin-ep13-sd-f4k-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xza3ru_the-best-lee-soon-shin-ep13-sd-f4k-1-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xza3v2_the-best-lee-soon-shin-ep13-sd-f4k-1-003_shortfilms|12 full;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Shi12?authkey=Gv1sRgCMqvgfbH1q_OvgE#5869549095600672722|12;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Shi1211Fixed?authkey=Gv1sRgCLTu89eYsaj7hAE#5869544990010710082;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Shi122?authkey=Gv1sRgCKWUzOSM0LimFQ#5869545006791964562;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Shi123?authkey=Gv1sRgCNHttIKi_OeoFQ#5869545024222149410;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Shi124?authkey=Gv1sRgCN6B6vLip5zPDg#5869545038885899218;https://picasaweb.google.com/103296673311549901499/Shi125?authkey=Gv1sRgCLPDuJSIm_q0dA#5869545055382785266|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LpkYB24oYn1oUsfT8xVKLdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SQsC2X1F2kdloX2KTmBjdtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/rCtkOBfXEsQLi-wkpdcdTtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IiroQiQEFMJaI5r-Cl0ymtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nKkDWT_n5qFUJLyMbWPi8NMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WtFUiaQe3AOHwMDjX6O9xdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/JQ0KhJeVew7q1MnphH2xRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/upWDzmM_Gz3dsSE9VVJzQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|14;http://www.dailymotion.com/swf/xzarw1_the-best-lee-soon-shin-ep14-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzarwd_the-best-lee-soon-shin-ep14-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzarwz_the-best-lee-soon-shin-ep14-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzarxu_the-best-lee-soon-shin-ep14-004_shortfilms|15-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151961;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151962;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151963;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151964|16-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151957;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151958;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151959;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=151960|15;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi151?authkey=Gv1sRgCMS968fH45mjKA#5874100975250144802;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi152?authkey=Gv1sRgCLf_4MvLjfDyXA#5874101024850721506;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi153?authkey=Gv1sRgCNSz1ras-_GW5AE#5874102543809080594;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi154?authkey=Gv1sRgCJvxkdPrx5mMUw#5874102575505813810;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi155?authkey=Gv1sRgCK7vo4LitM6MBg#5874103010116507554|17-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152749;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152750;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152751;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152752|16;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi161f?authkey=Gv1sRgCOS4mOPKvLK3uAE#5874280122686944530;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS162?authkey=Gv1sRgCOfci77Q3_y47gE#5874178515934132418;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS163?authkey=Gv1sRgCPz87Kio6_HjRQ#5874179324119286834;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS164?authkey=Gv1sRgCM_iyay3t6SQKA#5874179364093366834;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS165?authkey=Gv1sRgCMSg4_6OwpeMIA#5874180241245974722|15;http://www.dailymotion.com/swf/xzl8qa_vietsub-yourethebest-leesoonshinep15-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzl8qk_vietsub-yourethebest-leesoonshinep15-1-002_shortfilms|16;http://www.dailymotion.com/swf/xzl9pi_vietsub-yourethebest-leesoonshinep16-1-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/swf/xzl9pp_vietsub-yourethebest-leesoonshinep16-1-002_shortfilms|18-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152753;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152754;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152755;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=152756|17;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi171f?authkey=Gv1sRgCNK4kaa_2oqdkgE#5875422548538652802;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi172?authkey=Gv1sRgCKOGsPSjq5qWFA#5875417560847159602;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi173?authkey=Gv1sRgCIuwsq26keP7Qw#5875417955617110466;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi174?authkey=Gv1sRgCImZnOXypYO9zQE#5875419196129703826;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi175?authkey=Gv1sRgCOa6jtic8f3c9QE#5875419960859673906|11;https://docs.google.com/file/d/0B10FSvv9wjpiNWVzUjIwWkJyN1k/preview|13;https://docs.google.com/file/d/0B23ePuNW2FPFX2I3MjNBcnMxZUU/preview|14;https://docs.google.com/file/d/0B23ePuNW2FPFUG8ydTRRU2lkeFk/preview|19-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153534;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153536;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153535;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153533|15;https://docs.google.com/file/d/0Bz5v7G9tNIkaeHJ0NW5acGlJQ1E/edit|16;https://docs.google.com/file/d/0B64YVGC5BEfjX2tsQU1wZTI2Y00/edit|17;https://docs.google.com/file/d/0B64YVGC5BEfjVlRHdXdoemh5dEk/edit|17;http://www.dailymotion.com/swf/xzp33o;http://www.dailymotion.com/swf/xzp34u|18;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS181?authkey=Gv1sRgCLDvtL3c176hygE#5877174433764318738;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS182?authkey=Gv1sRgCJvRz6qA2YuTQw#5877174488365376514;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS183?authkey=Gv1sRgCLXHts-l-cW_mQE#5877174536932726210;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS184?authkey=Gv1sRgCNmmsrP_94qCxwE#5877174598842067474;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/LSS185?authkey=Gv1sRgCLCnm9SKn92bhQE#5877174699014559090|18;http://www.dailymotion.com/swf/xzt8ef;http://www.dailymotion.com/swf/xzt8es;http://www.dailymotion.com/swf/xzt8f7|20-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153547;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153548;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153549;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=153550|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MCJXtj_4aAM-FpzLaeECg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/G6xDjsGxfqNp1nLFEvwqOdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/trjKW-sYNQZm8jA3KBL5gNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4jpVhybEfrgWHjlqhTdBzNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eDGmCNqRLGH_aZpJSOqDHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WQbF74OmcqTherTfCwPoBtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E94exUTJMZ2fOCLEv0jWNtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eEN6l3XvVto_49nKaHN_aNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|19;http://www.dailymotion.com/swf/xzv7v7;http://www.dailymotion.com/swf/xzv7vp;http://www.dailymotion.com/swf/xzv7w8;http://www.dailymotion.com/swf/xzv7wl|20;http://www.dailymotion.com/swf/xzvnar;http://www.dailymotion.com/swf/xzvnb3;http://www.dailymotion.com/swf/xzvnbl_shin-ep20-003_shortfilms&autoPlay=0;http://www.dailymotion.com/swf/xzvnbv|21-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154365;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154366;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154367;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154368|22-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154374;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154375;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154376;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154377|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E323T2z1_76MnKVmVCyJwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kXelqiLqe8uru8kro866FNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nhqbUlanXnoPti-D9zdHtNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SzAnAKb73DDVrtMQE9Z5z9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|21;http://www.telly.com/OGO39P?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OGP473?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OGPEW4?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OGQ2G6?fromtwitvid=2|21;http://www.dailymotion.com/swf/x103ioa;http://www.dailymotion.com/swf/x103iog;http://www.dailymotion.com/swf/x103iom;http://www.dailymotion.com/swf/x103iov|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3tM74E6yMY-rdbnWBKYXgtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kLSY26G00ns3KdPPz4WTxNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9k9rK7SZ6f4FgiypCepDDNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8EH0DYjnKaoCiNplyw4nFNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|22;http://www.telly.com/OZMDVA?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OZOKXC?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OZP5TU?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/OZPMPB?fromtwitvid=2|22;http://www.dailymotion.com/swf/x105zw7;http://www.dailymotion.com/swf/x105zwm;http://www.dailymotion.com/swf/x105zwu;http://www.dailymotion.com/swf/x105zx7|23-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154939;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154940;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154941;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=154942|24-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155031;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155032;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155033;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155034|24-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155031;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155032;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155033;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155034|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Yq7hmxgXZ6uEm6oceZubfdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eus2Dkq1PfV6sF7m5RkrvtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7Xf116oIBwHrhSKY5w9Rp9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y8Xp5Bx8eU22ZShJOaBiWNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|23;http://www.telly.com/Q1QFP1?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/Q1TBJE?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/Q22LK9?fromtwitvid=2;http://www.telly.com/Q2307R?fromtwitvid=2|23;http://www.dailymotion.com/swf/x10a8a5;http://www.dailymotion.com/swf/x10a8ae;http://www.dailymotion.com/swf/x10a8al;http://www.dailymotion.com/swf/x10a8av|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tlChE3YYuJrVWUOR3OWROdMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t4RREIOLjT5Z_Gs603ohxtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/s8ksuN1-9EWPUly4jF_-zNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nss0fYybHFNJ5mGJfkVjYNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|24;http://www.dailymotion.com/swf/x10g0t5;http://www.dailymotion.com/swf/x10g0u4;http://www.dailymotion.com/swf/x10g0uf;http://www.dailymotion.com/swf/x10g0uq|25-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155678;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155679;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155680;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155681|26-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155763;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155764;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155765;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=155766|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qac96XFxrOZtox1d8bqd09MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SWqq1str6UXzrIWpb46iN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c7mur8sx4xK4TJ52YgsyrNMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W-IC9KGDoqJOZxvHIy5tHNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|25;http://www.dailymotion.com/swf/x10kta7;http://www.dailymotion.com/swf/x10ktab;http://www.dailymotion.com/swf/x10ktal;http://www.dailymotion.com/swf/x10ktax|26;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi261?authkey=Gv1sRgCODd14Tgq4Ovcg#5885915480724734498;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi262?authkey=Gv1sRgCJesk9Hk5u6HaA#5885916916144186370;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi263?authkey=Gv1sRgCIHQzeTfyq735AE#5885918751139616082|26;http://www.dailymotion.com/swf/x10laag;http://www.dailymotion.com/swf/x10laat;http://www.dailymotion.com/swf/x10lab2;http://www.dailymotion.com/swf/x10labd|27-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156248;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156249;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156250;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156251|28-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156395;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156396;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156397;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=156398|27 full;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/LSS27?authkey=Gv1sRgCJGSuIGovsrJNw#5887902952029061298|27;https://docs.google.com/file/d/0B5GhkAaJKdy1QTZ1MnNkSFVCWVU/preview|27;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/LSS271?authkey=Gv1sRgCMmvnO-gmafkMg#5887905833013709282;https://picasaweb.google.com/108035337266022516602/LSS272?authkey=Gv1sRgCLKXkumtpKvi_wE#5887906468367052674|27;http://www.dailymotion.com/swf/x10rjk8;http://www.dailymotion.com/swf/x10rjki|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qL4XiMS107C4OcLn3-hridMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0CMswZLIwXgnCPX2eFGtidMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6lCriPSjetvrOnllVnEOKtMTjNZETYmyPJy0liipFm0;https://picasaweb.google.com/lh/photo/TjiOaI55DdWMhc8AhgIY09MTjNZETYmyPJy0liipFm0|28;http://www.dailymotion.com/swf/x10t9fx;http://www.dailymotion.com/swf/x10t9ga;http://www.dailymotion.com/swf/x10t9gf;http://www.dailymotion.com/swf/x10t9gs|29-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157071;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157072;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157073;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157074|30-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157168;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157169;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157170;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157171|29;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi291?authkey=Gv1sRgCMWUvbyl4POAygE#5890839143035503122;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi292?authkey=Gv1sRgCJiu3Pfx49etPw#5890839175718947794;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi293?authkey=Gv1sRgCLaN493N6cHclwE#5890839203412175058;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi294?authkey=Gv1sRgCNmR9eevmp6Abw#5890839227826222194;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi295?authkey=Gv1sRgCNab8vq2h5-IzQE#5890839270427658770|29;http://www.dailymotion.com/swf/x110vpj;http://www.dailymotion.com/swf/x110vq7|30;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Shi301?authkey=Gv1sRgCLHn85yS4pvTOQ#5891202721876199826;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Shi302?authkey=Gv1sRgCNfy9aerwOnIxAE#5891202996299454402;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Shi303?authkey=Gv1sRgCIrR9LiGx9KsLQ#5891203036628247746;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Shi304?authkey=Gv1sRgCJjRsLCynovcxQE#5891203638954094706;https://picasaweb.google.com/109275488345878160516/Shi305?authkey=Gv1sRgCNWducz5n-e2wAE#5891203674526629410|30;http://www.dailymotion.com/swf/x1120vj;http://www.dailymotion.com/swf/x1120ww|31-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157763;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157764;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157765;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157766|32-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157852;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157853;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157854;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=157855|31;http://www.dailymotion.com/swf/x11au57;http://www.dailymotion.com/swf/x11au5e;http://www.dailymotion.com/swf/x11au5i;http://www.dailymotion.com/swf/x11au5q|32;http://www.dailymotion.com/swf/x11au5y;http://www.dailymotion.com/swf/x11au67;http://www.dailymotion.com/swf/x11au69;http://www.dailymotion.com/swf/x11au6k|31;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS311?authkey=Gv1sRgCIb7icyvr4KkwQE#5893838689896002514;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS312?authkey=Gv1sRgCOmQ1sbZmf-UtgE#5893838810536057506;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS313?authkey=Gv1sRgCLmjlsmR1uWKrQE#5893838855214546466;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS314?authkey=Gv1sRgCMbs9anCu5GFYw#5893838902982037682;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS315?authkey=Gv1sRgCIz4i4b55vztEw#5893838959476992178|32;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS321?authkey=Gv1sRgCOGIpOGp7v7j3AE#5893839699961711682;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS322?authkey=Gv1sRgCN2BzuDY3Of9dQ#5893839839667332818;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS323?authkey=Gv1sRgCI3njd-u-_GZIg#5893839919606548322;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS324?authkey=Gv1sRgCPrL8I3x8OyrxAE#5893839985434006610;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS325?authkey=Gv1sRgCOfIz-rAh6_qGw#5893840015890645682|33-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158408;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158409;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158410;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158411|34-Eng;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158507;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158508;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158509;http://www.dramacrazy.net/satsu2.php?id2=158510|33;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS331?authkey=Gv1sRgCOXLgvaE_MnVVQ#5896394286187327890;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS332?authkey=Gv1sRgCKS3mfH8yYKoag#5896394316910538850;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS333?authkey=Gv1sRgCKr85azFyJKchQE#5896394368915152578;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS334?authkey=Gv1sRgCM2wt7DQlqC6jgE#5896394401178679922;https://picasaweb.google.com/116692428652288837342/LSS335?authkey=Gv1sRgCMLE667o8eaD8gE#5896394452333139074|33;http://www.dailymotion.com/swf/x11ihqs;http://www.dailymotion.com/swf/x11ihqv;http://www.dailymotion.com/swf/x11ihqy;http://www.dailymotion.com/swf/x11ihr7|34;http://www.dailymotion.com/swf/x11jpcj;http://www.dailymotion.com/swf/x11jpco;http://www.dailymotion.com/swf/x11jpcw;http://www.dailymotion.com/swf/x11jpd4|34;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi341?authkey=Gv1sRgCJCy8YKerpj-qwE#5896993440745439650;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi342?authkey=Gv1sRgCJC506KHobmkIw#5896993496320434258;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi343?authkey=Gv1sRgCIGCzt-5lKLXzgE#5896994515104668242;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi344?authkey=Gv1sRgCISgn5Klz-i_SA#5896993579597503266;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi345?authkey=Gv1sRgCNzfq-zxvdveRg#5896993629008104050|35;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi351?authkey=Gv1sRgCJ-mgZOwmcPXbQ#5898424505003173634;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi352?authkey=Gv1sRgCPagybiPifHwMQ#5898424666079082866;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi353?authkey=Gv1sRgCM2hzLHd04zexQE#5898424713940963346;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi354?authkey=Gv1sRgCNPaifDjpdDF8gE#5898424757917449842;https://picasaweb.google.com/110395491358416652730/Shi355?authkey=Gv1sRgCPCoyoL79LS3Ng#5898424791290202514|28;https://docs.google.com/file/d/0B2QZs4J31EUNZHpERk5mRzctY00/preview|29;https://docs.google.com/file/d/0B1AEoQAnZ7_HaE1vV3lHQl80cG8/preview|30;https://docs.google.com/file/d/0Bx-YXHjNorKFTEVhcUJoZHpxYzQ/preview|32;https://docs.google.com/file/d/0Byfxl26MtalfMXBobktZSFJQeW8/preview|33;https://docs.google.com/file/d/0B7fTXWFvX8gMU3VZX3hkdTEzZW8/preview|34;https://docs.google.com/file/d/0B1fLa5hsRjh2bDBMT1VJc1NiVU0/preview|35;http://www.dailymotion.com/swf/x11ohdi;http://www.dailymotion.com/swf/x11ohdq;http://www.dailymotion.com/swf/x11ohe2;http://www.dailymotion.com/swf/x11oheh|36-Eng;phimsoc.net/embed.yourupload.com/512oc3?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/m8e645?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/1B7d41?client_file_id=379958;phimsoc.net/embed.yourupload.com/cg63vq?client_file_id=379958|[/id]
Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub thuyết minh, Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub Full online. Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub VTV1, VTV3, Todaytv. Phim You’re the Best Lee Soon Shin VietSub tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,...

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Đăng nhận xét

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( b-( :-L x( =)) :P :mj

Copyright © 2012 Xemphimtap.net, All Rights Reserved.
Tất cả những video trên site của chúng tôi đều được lấy từ những trang chia sẽ video phổ biến như youtube, megavideo, videobb, vv... Chúng tôi không lưu trữ hay upload bất kỳ video nào, vì vậy chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bản quyền. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về thông tin bản quyền vui lòng liên hệ với nhà cung cấp video hoặc dịch vụ lưu trữ video.