Xem Phim Oshin Lồng Tiếng


Xem Phim Oshin Lồng Tiếng , Xem phim online, nhanh nhất, VietSub , Xem và Download Phim Oshin Lồng Tiếng miển phí.Cùng thưởng thức Phim hay : Phim Oshin Lồng Tiếng

Phim Oshin (lồng tiếng Việt) 297 Tập
Tổng cộng phim có 297 tập, mỗi tập dài 15 phút với tỷ lệ khán giả 52,6% và cao điểm là 62,9% tại Nhật Bản xem. Cho đến nay, phim này đã được chiếu ở 59 quốc gia với phụ đề từ tiếng Anh, tiếng Ả-rập. Năm 1984, đoạn nói về cuộc đời Oshin thời trẻ đã được Sanrio làm thành phim anime. Sáng lập Sugako Hashida Diễn viên: Ayako Kobayashi Yūko Tanaka Nobuko Otowa Pinko Izumi Shiro Itō Masatoshi Nakamura Tsunehiko Watase Dẫn chuyện Tomoko Naraoka Quốc gia Nhật Bản Ngôn ngữ Tiếng Nhật Số tập 297 Giám đốc sản xuất Yukiko Okamoto Bố trí Multi-camera Thời lượng 15 phút mỗi tập, dài 297 tập Trình chiếu [id]1-HTV3;http://www.youtube.com/watch?v=cLZYTUkEmkY|2;http://www.youtube.com/watch?v=9UipftXg3cM|3;http://www.youtube.com/watch?v=0flCVj7XDfI|4;http://www.youtube.com/watch?v=EPMzWhcwHsg|5;http://www.youtube.com/watch?v=3TpDRSiQkPE|6;http://www.youtube.com/watch?v=RTVvwMPN-sw|7;http://www.youtube.com/watch?v=rf5YFYDHSAA|8;http://www.youtube.com/watch?v=eU7_ujk6rRo|9;http://www.youtube.com/watch?v=Oa5hUf1KqRU|10;http://www.youtube.com/watch?v=iE-WVxzjUPg|11;http://www.youtube.com/watch?v=2jlGHTSZCNk|12;http://www.youtube.com/watch?v=tfn4VPVnpj0|13;http://www.youtube.com/watch?v=dWi19d4rODs|14;http://www.youtube.com/watch?v=-iCVRLuudLU|15;http://www.youtube.com/watch?v=QBqQSnWTL4c|16;http://www.youtube.com/watch?v=Rvu6_-091n8|17;http://www.youtube.com/watch?v=7_PaiH27FwI|18;http://www.youtube.com/watch?v=tKbjK35B5EU|19;http://www.youtube.com/watch?v=h5du9GM4tqo|20;http://www.youtube.com/watch?v=XngZXxFDLbQ|21;http://www.youtube.com/watch?v=iZ0YtPYx-ik|22;http://www.youtube.com/watch?v=-tKqnSLSe5A|23;http://www.youtube.com/watch?v=7v2HKQ_zeFU|24;http://www.youtube.com/watch?v=YjdpjNv26r8|25;http://www.youtube.com/watch?v=pytsQpCfkuc|26;http://www.youtube.com/watch?v=710HB-QSSOU|27;http://www.youtube.com/watch?v=L5OVbm5jkQg|28;http://www.youtube.com/watch?v=W43zbdoKSfQ|29;http://www.youtube.com/watch?v=KWu3DGYZz6E|30;http://www.youtube.com/watch?v=ey8wGl5gSvo|31;http://www.youtube.com/watch?v=oMwg58tMsAE|32;http://www.youtube.com/watch?v=0cKE-HedKQ8|33;http://www.youtube.com/watch?v=W1Hzhz5Fp7s|34;http://www.youtube.com/watch?v=SMHzfM29MyM|35;http://www.youtube.com/watch?v=S0wchaDAY1k|36;http://www.youtube.com/watch?v=xv7z6_tTpvk|37;http://www.youtube.com/watch?v=h77neD_cbUw|38;http://www.youtube.com/watch?v=2tCgIXdmMx4|39;http://www.youtube.com/watch?v=TRM4tO_ve9c|1-TVB;phimsoc.y/AcCztDnhBNA|2;phimsoc.y/wSVcSnWCKRM|3;phimsoc.y/C-RQZZnSHF0|4;phimsoc.y/OvuEVxHMnnA|5;phimsoc.y/E3Wcsiwa7-8|6;phimsoc.y/U5daATlshvM|7;phimsoc.y/afkg_BzjEHM|8;phimsoc.y/mDPhcQcMDdo|9;phimsoc.y/DWypVZeQWB8|10;phimsoc.y/zf60RObETdM|11;phimsoc.y/iytTf3R5Whg|12;phimsoc.y/p973reLP6Qo|13;phimsoc.y/E6_rcJlLGjQ|14;phimsoc.y/vW4baRsNKm8|15;phimsoc.y/JAR7950xh_4|16;phimsoc.y/LreonQ-3UAs|17;phimsoc.y/A8gG5OqHzRY|18;phimsoc.y/9JYMrZHtR08|19;phimsoc.y/dSK6-1i41vA|20;phimsoc.y/DHpCGyGBq_M|21;phimsoc.y/2F2zXULCgdw|22;phimsoc.y/YfmG16dAwb8|23;phimsoc.y/VJLikjox-eQ|24;phimsoc.y/kThNW9ypfHk|25;phimsoc.y/w7dSGpLv7YQ|26;phimsoc.y/pMSsp38JzV4|27;phimsoc.y/J_2W8vHU1zM|28;phimsoc.y/6dl1YCNdj-s|29;phimsoc.y/Zo_GLti2NRE|30;phimsoc.y/0FRHgE9zxhI|31;phimsoc.y/vPwntoIbT_0|32;phimsoc.y/rkNjS58x6kI|33;phimsoc.y/V4Xt8b8ZneU|34;phimsoc.y/zhhGZcVm4e8|35;phimsoc.y/66U9QYsnkkI|36;phimsoc.y/9GLckMyJeZA|37;phimsoc.y/g44d_VEC4VE|38;phimsoc.y/lFnG1Zr4idk|39;phimsoc.y/UmopfOlVJ1g|40;phimsoc.y/Lgu9CikVOk8|41;phimsoc.y/wRBWChnOosA|42;phimsoc.y/chDzAbot3ak|43;phimsoc.y/CoFKGtdXOLs|44;phimsoc.y/vo1o7O2K2zg|45;phimsoc.y/nm3zUgyUF7o|46;phimsoc.y/Z1GOgLU6S4g|47;phimsoc.y/UogVyV30mG0|48;phimsoc.y/u1PEDobWPNc|49;phimsoc.y/8bPk8O-h4a0|50;phimsoc.y/AQVkI8oBwms|51;phimsoc.y/AhjRmuB3-b8|52;phimsoc.y/ecqWQ3ZMxCQ|53;phimsoc.y/X6YDKyN1okE|54;phimsoc.y/t1VQs-IsWnU|55;phimsoc.y/nSwH9Rj5sgM|56;phimsoc.y/fSljh7XZbHM|57;phimsoc.y/p_GvmnTOkqk|58;phimsoc.y/-EkLwWeYWaw|59;phimsoc.y/CptDKDCW1FU|60;phimsoc.y/sG8fwIIvnUc|61;phimsoc.y/5qjQJU3qy1I|62;phimsoc.y/9ZhDhLGTo_8|63;phimsoc.y/3y3oFw4hSe0|64;phimsoc.y/r5QFtNI-rbU|65;phimsoc.y/n6cNJRtrY_M|66;phimsoc.y/t6TRgQBjpTc|67;phimsoc.y/cD1r7dbmSaE|68;phimsoc.y/6pn2VyivDFo|69;phimsoc.y/JV_jfmKlRQs|70;phimsoc.y/wl8XGEU4uVI|71;phimsoc.y/M6BMioZDyzg|72;phimsoc.y/w-SWsZpKa3M|73;phimsoc.y/8g2jwMCUB38|74;phimsoc.y/FQGdwM0vd-I|75;phimsoc.y/Y8SYup4_dnw|76;phimsoc.y/820qevu1tFs|77;phimsoc.y/P7qRniKt7EI|78;phimsoc.y/-82uoE3zhP0|79;phimsoc.y/NirlI7IAO10|80;phimsoc.y/pZ5MyQI0l2o|81;phimsoc.y/a5R5Es15rt4|82;phimsoc.y/zl8xD6sYUUA|83;phimsoc.y/VKpPpgsFDgE|84;phimsoc.y/OaCTO3GjhgA|40;http://www.youtube.com/watch?v=vpgoW-gpusg|41;http://www.youtube.com/watch?v=PjNVeydI7ko|42;http://www.youtube.com/watch?v=kAo7pI6MMzw|43-(85-86);http://www.youtube.com/watch?v=081BCtyYjbE|85;phimsoc.y/AkK_Hu1Gj8E|86;phimsoc.y/Vz8NF_Uhxu4|44-(87-88);http://www.youtube.com/watch?v=bFTAkCiZgNA|85;phimsoc.y/RwgUSqPk6Ag|86;phimsoc.y/hDUIXGkAUpI|45(89-90);http://www.youtube.com/watch?v=IkJvqmzGi4Y|87;phimsoc.y/z_JFVxhwY94|88;phimsoc.y/SmcQSsK5jvo|89;phimsoc.y/ktV2BHRgxEQ|90;phimsoc.y/FiqBfd7yo9g|91;phimsoc.y/rc8UEsvh5ro|92;phimsoc.y/rQ58ZRA8fyE|46 (91-92);http://www.youtube.com/watch?v=bFbar-jmJB0|47 (93-94);http://www.youtube.com/watch?v=rD5s5gekf0o|93;phimsoc.y/P5OQ9kPZQN0|94;phimsoc.y/usIfwgwaR18|48 (95-96);http://www.youtube.com/watch?v=D7gXZaOOFF4|95;phimsoc.y/8bbNqF8JTrc|96;phimsoc.y/itZ01DE1bwA|49 (97-98);http://www.youtube.com/watch?v=0_9kDGstP18|97;phimsoc.y/ZzYB4Ja1jGI|98;phimsoc.y/qOkCYdwV9WY|50 (99-100);http://www.youtube.com/watch?v=7KPWGhQVR0I|99;phimsoc.y/jgI3Ceo7OlY|100;phimsoc.y/wkyg5BUZjbQ|101;phimsoc.y/AAtA3wA4HEs|102;phimsoc.y/AJuNcUuDd0I|51 (101-102);http://www.youtube.com/watch?v=_KYUaYKQfdM|52 (103-104);http://www.youtube.com/watch?v=t-BDHpO8Ofc|103;phimsoc.y/ZPJJeSUR1Xc|104;phimsoc.y/-Lmws9jsL4s|53 (105-106);http://www.youtube.com/watch?v=Q__fY_Z9ZyI|54 (107-108);http://www.youtube.com/watch?v=y3Gt4cMVr8Y|105;phimsoc.y/QYs3XyYtnVY|106;phimsoc.y/H95_2VVj5ok|107;phimsoc.y/Yut7_vTetK4|108;phimsoc.y/Kx27ynhu4Oo|109;http://www.youtube.com/watch?v=iQH6QfyIETM|110;http://www.youtube.com/watch?v=rfknpAm0_58|109;phimsoc.y/tn7A_B4tTms|110;phimsoc.y/VmTfjMRXGhs|55 (109-110);http://www.youtube.com/watch?v=dKdKTVFsp1E|56 (111-112);http://www.youtube.com/watch?v=BhsJ_9JQ7Dc|111;phimsoc.y/DamY3NbGUbg|112;phimsoc.y/2kIr2nXVFPk|113-114;http://www.youtube.com/watch?v=9_jWjhmwE7w|115-116;http://www.youtube.com/watch?v=0v9MYk3wuKw|113;phimsoc.y/AD049ig9biQ|114;phimsoc.y/oLhQMykenO0|115;phimsoc.y/444fu6TtXGg|116;phimsoc.y/a2ae-FqIv0U|117;phimsoc.y/3R-A4-dog-E|118;phimsoc.y/zJFn_qwbzJM|119;phimsoc.y/pK3QhEXTkFU|120;phimsoc.y/Ge-ZOpZD_b4|117-118;http://www.youtube.com/watch?v=uTJmSl88eCU|119-120;http://www.youtube.com/watch?v=vXkug26WLW0|121-122;http://www.youtube.com/watch?v=GRWd8SCJL5E|121;phimsoc.y/7ZH4H5e4WtA|122;phimsoc.y/EnwwYw_CEaA|123-124;http://www.youtube.com/watch?v=95W2MbzsjQk|125-126;http://www.youtube.com/watch?v=DNmBGhEmJwU|123-124;phimsoc.y/HVOYcy_EiBs|125;phimsoc.y/oAgmovPyv5E|126;phimsoc.y/SThLLEOSSM4|127-128;http://www.youtube.com/watch?v=bSgdMXDML00|127;phimsoc.y/iry2iJ9hFDw|128;phimsoc.y/wBe_1nJh04w|129;phimsoc.y/X4yxvCWn4gw|130;phimsoc.y/0pi_zVjmVfc|129-130;http://www.youtube.com/watch?v=ClQpkoa9Ijo|131-132;http://www.youtube.com/watch?v=2WYEVgCYj2M|131;phimsoc.y/9AEZuXLBMMY|132;phimsoc.y/COgCX8MWwVs|133;phimsoc.y/JhIAMq8SO-8|133-134;http://www.youtube.com/watch?v=Fq1CSj1yIjE|135-136;http://www.youtube.com/watch?v=oWd3CgZZuCI|135;phimsoc.y/0dWTc9SFljM|136;phimsoc.y/EppEqVHYESM|137-138;http://www.youtube.com/watch?v=OFfyt47OUCs|137;phimsoc.y/mlx0504dbdo|138;phimsoc.y/DhgmdkDAq0Q|139;phimsoc.y/qjW7SrqFkJ0|140;phimsoc.y/munaYB83Nq4|139+140;http://www.youtube.com/watch?v=4IXJny-KjpA|141+142;http://www.youtube.com/watch?v=oQk-sHp2K0E|141;phimsoc.y/erWdJEbu1xo|142;phimsoc.y/sev_vdmicTE|143;phimsoc.y/engFZhbSAew|144;phimsoc.y/2po-Y7R0WLM|145;phimsoc.y/j69IVTzPRbw|146;phimsoc.y/qb-qMtgUKOc|145+146;http://www.youtube.com/watch?v=iM9n6qcZnic|147;phimsoc.y/7C_lvOUNNhQ|148;phimsoc.y/DosZqYzMlUE|147+148;http://www.youtube.com/watch?v=hhLqlh-qbYU|149+150;http://www.youtube.com/watch?v=lz6cFdTx9_c|149+150;http://www.youtube.com/watch?v=y-R5G8uO99o|149;phimsoc.y/vQxYziVdYp0|150;phimsoc.y/MXqCbHGWO9o|151+152;http://www.youtube.com/watch?v=rp_UtSd9YMo|153+154;http://www.youtube.com/watch?v=X1tuXFnGkX8|151;phimsoc.y/UhpcRtpTRgw|152;phimsoc.y/veuGNo_eWzI|153;phimsoc.y/Rck5sccqUk8|154;phimsoc.y/pqAgU7c_5h4|155+156;http://www.youtube.com/watch?v=E01eL9sTHlU|155;phimsoc.y/aaOW9EbjGec|156;phimsoc.y/X2ZbEel-Zr8|157+158;http://www.youtube.com/watch?v=JQf1YVFm1L4|157;phimsoc.y/e_hfs5nvUiE|158;phimsoc.y/md4-d-mwyFw|159+160;http://www.youtube.com/watch?v=NMk0EnMeNiM|159;phimsoc.y/oF12LhCcTKg|160;phimsoc.y/BGJ2yakpaHg|161+162;http://www.youtube.com/watch?v=KouNxrms3S8|161;phimsoc.y/GsmPvxAo2Tw|162;phimsoc.y/9Me8dEHhjeA|163+164;http://www.youtube.com/watch?v=xvD6QCiQPog|163;phimsoc.y/DYipe9acROw|164;phimsoc.y/1VlaUEKXqxQ|165+166;http://www.youtube.com/watch?v=XJZLR8j24dk|165;phimsoc.y/XazGJ2TyfyY|166;phimsoc.y/JptwIj4SSds|167+168;http://www.youtube.com/watch?v=CXLdPvzQLVM|167;phimsoc.y/h9d2VFpqdsc|168;phimsoc.y/b7oVJ4xjMsg|169;phimsoc.y/gpsYMVJZoYI|170;phimsoc.y/vEqgb1PTcrQ|169+170;http://www.youtube.com/watch?v=71QCyuyYj2o|171+172;http://www.youtube.com/watch?v=N_xCc6dPsXw|171;phimsoc.y/yFASucKnUog|172;phimsoc.y/Jj3QOR8FP1I|173+174;http://www.youtube.com/watch?v=G9Kn-2rCj5A|173;phimsoc.y/6nIhFXQTd8M|174;phimsoc.y/hgrKG5VI6K0|175+176;http://www.youtube.com/watch?v=2I5WFPGWgj4|175;phimsoc.y/zd0Ee_8-XwU|176;phimsoc.y/qfbpFI6p8qE|177+178;http://www.youtube.com/watch?v=I_eMGfdKAyY|177;phimsoc.y/A61I1JhNXAs|178;phimsoc.y/8IG4FdggVoQ|179+180;http://www.youtube.com/watch?v=FujZuw6fj68|179;phimsoc.y/NndLqbJPF-U|180;phimsoc.y/iwM-6g9vXoA|181;phimsoc.y/W80XLI-0esg|182;phimsoc.y/Bk7Pyy2QHiQ|181+182;http://www.youtube.com/watch?v=N6xOfJphQSc|193+194;http://www.youtube.com/watch?v=CQLLJIS9RPs|183;phimsoc.y/BHJkVnLU97o|184;phimsoc.y/y0mpdzwk8ik|185+186;http://www.youtube.com/watch?v=WkVWG106TC4|185;phimsoc.y/_uLRw3x3dW0|186;phimsoc.y/j1Ega9GRoNQ|187;phimsoc.y/as7pzX1SEW0|188;phimsoc.y/irnj3aV4F8M|187+188;http://www.youtube.com/watch?v=zV5tg2QUrO8|187;phimsoc.y/as7pzX1SEW0|188;phimsoc.y/irnj3aV4F8M|189+190;http://www.youtube.com/watch?v=MoE6Z7hVAAQ|191+192;http://www.youtube.com/watch?v=arLFK7Lm5es|189;phimsoc.y/eRzu5aBdbjY|190;phimsoc.y/mFFpenX_3vU|191;phimsoc.y/2VbEVEt71Bk|192;phimsoc.y/I08qBmMnxTM|193+194;http://www.youtube.com/watch?v=8kQhxyMbaNc|193;phimsoc.y/Vy1G1-PNFko|194;phimsoc.y/yp01_D8eoCA|195+196;http://www.youtube.com/watch?v=OoXvNy9jSc0|195;phimsoc.y/VwIl9ab-HY8|196;phimsoc.y/yi5oqjhu3xw|197+198;http://www.youtube.com/watch?v=xlAF90cc7iM|197;phimsoc.y/ewywzXeuZ_Q|199+200;http://www.youtube.com/watch?v=2TtEVWiAqgE|199;phimsoc.y/jP9KJGvrL-U|200;phimsoc.y/gRKZLgzO0g8|201+202;http://www.youtube.com/watch?v=4hJOO78_DGs|203+204;http://www.youtube.com/watch?v=POyq74WIUT0|201;phimsoc.y/G2hU4tTbu2g|202;phimsoc.y/GJr_ZiB_2PA|203;phimsoc.y/I5IaSzIqRaQ|204;phimsoc.y/6wclnT_iXH8|205+206;http://www.youtube.com/watch?v=MEA4TMbfWv4|205;phimsoc.y/lEdNVYglRjM|206;phimsoc.y/DR67WGq8mak|207+208;http://www.youtube.com/watch?v=jGRGFeiHWRk|207;phimsoc.y/93HjgD3j7kI|208;phimsoc.y/RE6LDgne9pY|209;phimsoc.y/YALNIRcMXco|210;phimsoc.y/HuRop9b-7zc|209;phimsoc.y/a3fl3-QudYo|210;phimsoc.y/8ZlemS-axuA|211;phimsoc.y/IQthKI6Y6n0|212;phimsoc.y/wbLv1Hteelw|212;phimsoc.y/C_aHTMlWNKE|213;phimsoc.y/qXCPHXS0wW8|214;phimsoc.y/TxEK3Tv2gic|213;phimsoc.y/aq7sCjAB7hI|214;phimsoc.y/mhoiuleWJLE|217;phimsoc.y/YRyljnqko5o|218;phimsoc.y/xyMe8EFUdxE|219;http://www.youtube.com/watch?v=I2Uu-7Oi3bA|205-206;http://www.youtube.com/watch?v=MEA4TMbfWv4|207-208;http://www.youtube.com/watch?v=jGRGFeiHWRk|209;http://www.youtube.com/watch?v=byw8l-JSeeI|210;http://www.youtube.com/watch?v=UMMlhF8hK20|209-210;http://www.youtube.com/watch?v=8y0E0oE2-oM|211-212;http://www.youtube.com/watch?v=jpx3QbjPZYI|213-214;http://www.youtube.com/watch?v=mx_TUfEqlWw|213;http://www.youtube.com/watch?v=-NXy8UubhWM|214;http://www.youtube.com/watch?v=TfC539MRL6A|215-216;http://www.youtube.com/watch?v=sKN_CTeK3sM|217-218;http://www.youtube.com/watch?v=ZS72oCKgAog|219-220;http://www.youtube.com/watch?v=23wFLM6uy6Y|221-222;http://www.youtube.com/watch?v=j1qBLReYYng|223-224;http://www.youtube.com/watch?v=wNJ1Y_mPnxo|225-226;http://www.youtube.com/watch?v=7C002x8bn7k|full;anc.ylPL5V_Nu9PXmN1rHvPoJLKT4JNluicgoEBZ|225;phimsoc.y/mD4pFr94Zjc|227;phimsoc.y/i6E5tya-YiE|228;phimsoc.y/K3beewo8F28|227;http://www.youtube.com/watch?v=Atli2G6uAmQ|228;http://www.youtube.com/watch?v=wHEPZx2MXiI|229;phimsoc.y/LPtBo2hWigU|230;phimsoc.y/pGJFFA1qypU|229+230;http://www.youtube.com/watch?v=iNWlM3jpgAc|229+230;http://www.youtube.com/watch?v=S3qFalJS4vE|231+232;http://www.youtube.com/watch?v=g0iFVpQDNco|231;phimsoc.y/h-A3tiv4IZU|232;phimsoc.y/o0YXzCaQus8|233+234;http://www.youtube.com/watch?v=ESTTIXeXLBo|233;phimsoc.y/N8fcQ25uPN0|234;phimsoc.y/w5CBC33rNhY|235+236;http://www.youtube.com/watch?v=IF5lvUU1HOA|235;phimsoc.y/bsThiVfQoOU|236;phimsoc.y/vgG_-yUvkDI|237+238;http://www.youtube.com/watch?v=04T5vsMEIAI|237;phimsoc.y/w2jCFdYVZWQ|238;phimsoc.y/hFFUfZB33w0|239;phimsoc.y/vlm26xuSgXg|240;phimsoc.y/_yLfV8V7m2Q|239=240;http://www.youtube.com/watch?v=wzk4-ApY7bw|[/id]
Phim Oshin Lồng Tiếng thuyết minh, Phim Oshin Lồng Tiếng Full online. Phim Oshin Lồng Tiếng VTV1, VTV3, Todaytv. Phim Oshin Lồng Tiếng tập 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,...

Ý kiến bạn đọc [ 2 ]


Đăng nhận xét

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( b-( :-L x( =)) :P :mj

Copyright © 2012 Xemphimtap.net, All Rights Reserved.
Tất cả những video trên site của chúng tôi đều được lấy từ những trang chia sẽ video phổ biến như youtube, megavideo, videobb, vv... Chúng tôi không lưu trữ hay upload bất kỳ video nào, vì vậy chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về bản quyền. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về thông tin bản quyền vui lòng liên hệ với nhà cung cấp video hoặc dịch vụ lưu trữ video.